MARTECH AWARDS 2024

Pazarlama teknolojilerini sektörü geliştirmek adına kullanan marka projeleri bu yıl yedinci kez MarTech Awards’ın sektörün ileri gelenlerinden oluşan jüri üyeleri eşliğinde değerlendirilecek. Ödüller en yaratıcı, etkileyici ve verimli projelerin sahiplerine verilecek.

Etkinlik Bilgileri

Pazarlama teknolojilerinin sektöre örnek olacak en başarılı kullanımları bu yıl yedinci kez MarTech Awards’ın sektör öncülerinden oluşan jürisi eşliğinde değerlendirilecek.

Etkinlik Tarihi
22 Şubat, 2024
Etkinlik Şehri
İstanbul, Türkiye
Etkinlik Merkezi
Wyndham Grand İstanbul Levent
İletişim Numarası
(0216) 759 04 42

Etkinlik İçeriği

1. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ BÖLÜMÜ

Bu kategoride; ajans, reklamveren ve şirketlerin teknolojiyi pazarlama operasyonlarında nasıl kurguladıkları değerlendirilmektedir.

EN İYİ B2B ALTYAPI TEKNOLOJİSİ

En İyi B2B Teknolojisi kategorisi kapsamında; işletmeden işletmeye pazarlama ve satış alanlarına çözüm getiren teknoloji ödüllendirilir.

EN İYİ BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİ

En İyi Blockchain Teknolojisi kategorisi kapsamında; NFT, Metaverse DeFi ve benzeri tüm alt alanlarda en uygun şekilde pazarlamaya hizmet eden teknoloji ödüllendirilir.

EN İYİ CHATBOT TEKNOLOJİSİ

En İyi Chatbot Teknolojisi kategorisi kapsamında, dijital kanallar üzerinden kullanıcılarla gerçekleşmesi muhtemel karşılıklı etkileşimi daha verimli hale getirmek amacıyla geliştirilen teknoloji ödüllendirilir.

EN İYİ CRM TEKNOLOJİSİ

En İyi CRM Teknolojisi kategorisi kapsamında müşteri ilişkileri yönetimini geliştirmek üzere hayata geçirilmiş, müşteri ve kurumun ihtiyaçlarını verimli biçimde eşleştirmeyi amaçlayan teknoloji ödüllendirilir.

EN İYİ E-TİCARET TEKNOLOJİSİ

En İyi E-Ticaret Teknolojisi kategorisi kapsamında; e-ticaret, alışveriş, satın alma alanlarına çözüm getiren teknoloji ödüllendirilir.

EN İYİ İÇERİK TEKNOLOJİSİ

En İyi İçerik Teknolojisi kategorisi kapsamında içerik üretimi, yönetimi veya yayımı için geliştirilmiş, içeriği en uygun şekilde pazarlamaya hizmet eden teknoloji ödüllendirilir.

EN İYİ MEDYA TEKNOLOJİSİ

En İyi Medya Teknolojisi kategorisi kapsamında medya planlama, satın alma, medya stratejisi alanlarına çözüm getiren teknoloji ödüllendirilir.

EN İYİ ÖLÇÜMLEME TEKNOLOJİSİ

En İyi Ölçümleme Teknolojisi kategorisi kapsamında pazarlama faaliyetlerinin çıktılarını izlemeye yönelik, raporlama ve ölçümleme konularına çözüm öneren teknoloji ödüllendirilir.

EN İYİ PAZARLAMA OTOMASYONU TEKNOLOJİSİ

En İyi Pazarlama Otomasyonu Teknolojisi kategorisi kapsamında dijital kanallardaki tüketici etkileşimini otomatize etmeye yönelik geliştirilen teknoloji ödüllendirilir.

EN İYİ VERİ/İÇGÖRÜ TEKNOLOJİSİ

En İyi Veri/İç Görü Teknolojisi kategorisi kapsamında veri toplamaya, veriyi işlemeye ve veriden pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilir anlamlı bilgi çıkarmaya yönelik teknoloji ödüllendirilir.

2. KULLANIM BÖLÜMÜ

Bu kategoride ajans, reklamveren ve şirketlerin, çeşitli alanlardaki teknolojileri nasıl verimli kullandığı değerlendirilmektedir.

DİJİTAL MÜŞTERİ DENEYİMİNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Dijital Müşteri Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı kapsamında; markanın müşteriyle temas anlarında yarattığı deneyimle, müşterinin marka ile iletişimini kolaylaştırmayı veya müşteri bağlılığını sağlamayı temel hedefi olarak belirleyen teknolojiler ödüllendirilir.

DÖNÜŞÜM ORANI OPTİMİZASYONUNDA EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Dönüşüm Oranı Optimizasyonunda En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında lead, satış, etkileşim ve benzeri konularda dönüşümü arttırmaya yönelik, sektöre ilham verecek ve örnek olacak nitelikteki yaratıcı ve etkili Dönüşüm Oranı Optimizasyonu (CRO) çözümü ödüllendirilir.

EN İYİ BLOCKCHAİN KULLANIMI

En İyi Blockchain Kullanımı kategorisi kapsamında Blockchain ve blockchain’in tüm alt dallarında kullanılan teknolojileri, pazarlama faaliyetlerinde yaratıcı ve etkili biçimde kullanan çalışma ödüllendirilir.

EN İYİ INFLUENCER KULLANIMI

En İyi Influencer Kullanımı kategorisi kapsamında; influencer pazarlamanın temelini oluşturduğu veya bir pazarlama problemini çözdüğü çalışmalar ödüllendirilir.

EN İYİ MEKAN TEMELLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

En İyi Mekan Temelli Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında coğrafi hedefleme ve konumlama teknolojilerini yaratıcı biçimde kullanarak etkili sonuçlar elde etmiş pazarlama çalışması ödüllendirilir.

EN İYİ METAVERSE KULLANIMI

En İyi Metaverse Kullanımı kategorisi kapsamında; Metaverse teknolojilerini pazarlama faaliyetlerinde yaratıcı ve etkili biçimde kullanan çalışma ödüllendirilir.

EN İYİ NFT KULLANIMI

En İyi NFT Kullanımı kategorisi kapsamında NFT teknolojilerini pazarlama faaliyetlerinde yaratıcı ve etkili biçimde kullanan çalışma ödüllendirilir.

EN İYİ PROGRAMATİK KULLANIMI

En İyi Programatik Kullanımı kategorisi kapsamında emek, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamış, sektöre ilham verecek ve örnek olacak nitelikteki yaratıcı ve etkili programatik çözümü ödüllendirilir.

EN İYİ VERİ KULLANIMI

En İyi Veri Kullanımı kategorisi kapsamında veri teknolojileri aracılığıyla toplanan ve işlenen verinin yaratıcılığa yön verdiği, stratejinin temelini oluşturduğu veya bir pazarlama problemini çözdüğü çalışmalar ödüllendirilir.

EN İYİ VR/AR KULLANIMI

En İyi VR/AR Kullanımı kategorisi kapsamında sanal gerçeklik (VR) veya artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini pazarlama faaliyetlerinde yaratıcı ve etkili biçimde kullanan çalışma ödüllendirilir.

EN İYİ YAPAY ZEKA KULLANIMI

En İyi Yapay Zeka Kullanımı kategorisi kapsamında bir pazarlama hedefine ulaşmak için yapay zeka teknolojilerinin yaratıcı ve başarılı biçimde kullanıldığı çalışma ödüllendirilir.

GERÇEK ZAMANLI PAZARLAMADA EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Gerçek Zamanlı Pazarlamada En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında, tüketicilere ulaşmak için anlık olarak gerçekleştirilen bir pazarlama çalışmasında kullanılan teknoloji ödüllendirilir.

KULLANICI DENEYİMİ TASARIMINDA (UX) / ARAYÜZ – NAVİGASYON (UI) EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Kullanıcı Deneyimi Tasarımında En İyi Teknoloji Kullanımı kapsamında; kullanıcı deneyiminin temelini oluşturduğu veya kullanıcı deneyimi pazarlama problemini çözdüğü çalışmalar ödüllendirilir.

MOBİL UYGULAMALARDA EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Mobil Uygulamalarda En İyi Teknoloji Kullanımı kapsamında; mobil pazarlamanın temelini oluşturduğu veya pazarlama problemini çözdüğü çalışmalar ödüllendirilir.

ÖZEL GÜN İLETİŞİMİNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Özel Gün İletişiminde En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında, herhangi bir özel gün için yapılan pazarlama çalışmasına yönelik olarak geliştirilen teknolojinin kullanımı ödüllendirilir.

UFUK AÇAN TEKNOLOJİ KULLANIMI

Ufuk Açan Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında; Diğer tüm kategorilerin dışında kalan ve pazarlama problemini çözümleyici çalışmalar ödüllendirilir.

3. MECRA BÖLÜMÜ

AÇIK HAVA ÜNİTELERİNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Bu kategoride; ajans, reklamveren ve şirketlerin pazarlama teknolojilerini, mecralara göre nasıl başarılı kullandığı değerlendirmektedir.

DİJİTAL PLATFORMLARDA EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Dijital Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı kapsamında; web siteleri, mikrositeler, oyunlar, banner reklam alanları, anında mesajlaşma hizmetleri, e-posta hizmetleri vb. çevrimiçi alan ve araçların kullanımında pazarlama problemine çözümler sunan çalışmalar ödüllendirilir.

DOĞRUDAN PAZARLAMADA EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Doğrudan Pazarlamada En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında net olarak belirlenmiş hedef kitleye, mesajı doğrudan iletmek için yaratıcı ve etkili teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

EN İYİ OMNI-CHANNEL TEKNOLOJİ KULLANIMI

En İyi Omni-Channel Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında, bir müşterinin nasıl ve nereden eriştiğine bakmaksızın, entegre ve bağlı bir müşteri deneyimi meydana getirecek bir şekilde pazarlama, satış ve hizmete yönelik teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

INDOOR / IN-STORE’DA EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Indoor / Instore’da En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında; Indoor ve Instore’da kullanılan en iyi pazarlama teknolojileri ödüllendirilir.

İÇERİK PAZARLAMASINDA EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

İçerik Pazarlamasında En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında markaların iletişim ihtiyacı için üretilmiş içeriklerin; tasarımı, etkileşimi, kişiye özelleştirilmesi, paylaşılması vb. konularda başarıyla uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

MARKA DENEYİMİNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Marka Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında hedef kitlede duyusal ve/veya duygusal öznel bir etki yaratarak hedef kitleyi bir aksiyon almaya teşvik eden marka deneyimi faaliyetlerindeki başarılı teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

MOBİL MECRALARDA EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Mobil Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında akıllı telefon, tablet ya da giyilebilir cihazların doğasına uygun iletişim çalışmaları için gerçekleştirilmiş teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

MÜŞTERİ DENEYİMİNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Müşteri Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı kapsamında; müşteri deneyiminin temelini oluşturduğu veya kullanıcı deneyimi pazarlama problemini çözdüğü çalışmalar ödüllendirilir.

SADAKAT PROGRAMI UYGULAMALARINDA EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Sadakat Programı Uygulamalarında En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında müşteriler ile süreğen bir iş ilişkisi inşa etmek ve/veya bu ilişkinin kurulduğu müşterileri ödüllendirmek için yürütülen faaliyetler için gerçekleşen teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

SOSYAL PLATFORMLARDA EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Sosyal Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı kapsamında; hâlihazırda var olan ya da yükselen sosyal platformların kullanımını ve pazarlama problemini çözümleyen çalışmalar ödüllendirilir.

YENİLİKÇİ MECRALARDA EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Yenilikçi Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında; yapay zekâ, sanal gerçeklik, elektronik cihazlar, robot teknolojileri, giyilebilir cihazlar vb. yenilikçi teknolojileri bir medya kampanyasını yürütmek ya da desteklemek üzere kullanan çalışmalar ödüllendirilir.

DİĞER MECRALARDA EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Diğer Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisinede; VOS (Video-on-demand) platformları, Sinema, Radyo, Gazete, sesli platformlar, çevrimiçi servis sağlayıcıları ve diğer kategorilerde bulunmayan tüm mecralar katılabilir. Dokunmatik ekran, dinamik dijital ekranlar, interaktif ekranlar vb. dahil olup bununla sınırlı kalmayan çalışmalar ödüllendirilir.

4. SEKTÖREL KATEGORİLER BÖLÜMÜ

Bu kategoride ajans, reklamveren ve şirketlerin, sektör bazlı olarak çeşitli alanlardaki teknolojileri nasıl verimli kullandığı değerlendirilmektedir.

B2B ALANINDA EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

B2B Alanında En İyi Teknoloji Kavramı kategorisi kapsamında; işletmeden işletmeye pazarlama alanında uygulanan medya fikirleri ödüllendirilir. Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında beyaz eşya, mobilya, ev araç gereçleri gibi kategorilerde faaliyet gösteren markaların pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir. Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

E-TİCARET SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

E-ticaret Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında e-ticaret sitelerinin (pazaryeri dahil), pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir. Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

FİNANS SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Finans Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı bankacılık, sigorta, leasing, factoring gibi finans sektöründe hizmet veren markaların pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir. Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Hazır Giyim Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında her türlü tekstil, ayakkabı, aksesuar markasının pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir. Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

HIZLI TESLİMAT SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Hızlı Teslimat Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında, herhangi bir siparişin tüketiciye ulaştırılmasına imkan tanıyan teknoloji (mobil uygulamalar ya da mobil uygulama içerisinde sunulan özellikler de dahil) ödüllendirilir. Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında her türlü gıda, temizlik, kişisel bakım, kozmetik, ev bakım vb. kategorilerde faaliyet gösteren markaların pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir. Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

KİŞİSEL BAKIM SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Kişisel Bakım Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında; kişisel bakım sektöründe en iyi pazarlama teknolojisi kullanımı gerçekleşen çalışmalar ödüllendirilir. Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Organize Perakende Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında; Alışveriş merkezleri, fast-food zincirleri, kafeler, kahve zincirleri, restoranlar, tekno marketler, yapı marketleri, zincir mağazalar ve farklı ürün gruplarını tek çatı altında satan perakende şirketlerinin sahip olduğu markaların iletişimi için uygulanan çalışmalar ödüllendirilir. Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Otomotiv Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında otomobil, lastik, akaryakıt, aksesuar gibi otomotiv sektöründe faaliyet gösteren markaların pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir. Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Perakende Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında, AVM’ler, fast-food zincirleri, kafeler, kahve zincirleri, restoranlar, market zincirleri (teknoloji, kozmetik/kişisel bakım, yapı malzemeleri vb. dahil), zincir mağazalar ve farklı ürün gruplarını tek çatı altında satan perakende şirketlerinin pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir. Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Sağlık Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında eczaneler, laboratuarlar, hastaneler, veterinerler, ilaç şirketleri gibi sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir. Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında; sigorta ve bireysel emeklilik alanı için çalışmalar yürütülen pazarlama teknolojileri ödüllendirilir.Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları ile bunların alt markalarının pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Tüketici Elektroniği Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında gündelik hayatta, ailece ve/veya kişisel kullanıma yönelik elektronik cihazlarla bunlara dair donanım ve aksesuarlara ilişkin pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir. Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

ULAŞIM VE TURİZM SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Ulaşım ve Turizm Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kapsamında; Seyahat acenteleri, havayolları, kargo ve kurye servisleri, araç kiralama, cruise hatları, devremülk, oteller, şehir ve ülke tanıtımı, tatil köyleri, tren ve otobüs şirketleri, toplu taşıma ve benzeri hizmet kategorileri için uygulanmış medya fikirleri ödüllendirilir. Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

YAPI VE DEKORASYON SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Yapı ve Dekorasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında konut, inşaat, inşaat malzemeleri, dekorasyon gibi alanlarda faaliyet gösteren markaların pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir. Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

DİĞER SEKTÖRLERDE EN İYİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Diğer Sektörlerde En İyi Teknoloji Kullanımı kapsamında; Diğer sektörler dışında kalan tüm b2c sektörlerde faaliyet gösteren markaların iletişim ihtiyacına cevap veren medya fikirleri ödüllendirilir. Firmanın projesi, hizmet verdiği sektörden farklı bir sektörü hedefliyorsa firma, hedeflediği kategoride de başvuru yapabilir.

5. ÖZEL KATEGORİLER BÖLÜMÜ

Bu kategoride; teknoloji, mecra, kullanım ve sektörel kategorilerden bağımsız olarak ajans, reklamveren ve şirketlerin pazarlama teknolojilerini nasıl verimli kullandığı değerlendirilmektedir.

DÜŞÜK BÜTÇELERLE YARATILAN HARİKALAR

Düşük Bütçelerle Yaratılan Harikalar kategorisi kapsamında, optimum bütçe ile pazarlama teknolojisi kullanarak hayata geçirilen en başarılı pazarlama çalışması ödüllendirilir. Tüm medya planlama, şirket içi insan kaynağı ve donanım bütçeleri hariç, projenin kendisi için harcanan yazılım (inhouse veya üçüncü partiler dahil olmak üzere) bedelinin maksimum 300.000₺’yi aşmaması gerekmektedir.

EN İYİ MARTECH EKOSİSTEMİ KULLANIMI

En iyi MarTech Ekosistemi Kullanımı özel kategorisi kapsamında pazarlama faaliyetleri için farklı özellikteki teknolojilerin yaratıcı ve etkili biçimde bir arada kullanıldığı örnekler ödüllendirilecek.

KSS’DE EN İYİ MARTECH KULLANIMI

Toplumsal, çevresel ya da ekonomik bir sorun üzerine, bir markanın üstlendiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bir tek veya bir dizi teknolojinin sektörde yürütülen diğer projelere de örnek olacak biçimde kullanıldığı çalışma ödüllendirilecek.

VERİDEN DOĞAN HARİKALAR

Veriden Doğan Harikalar kategorisi kapsamında; veri temelli pazarlama teknolojisi kullanarak hayata geçirilen pazarlama çalışması ödüllendirilir.

YARATICILIKTA SINIR TANIMAYANLAR

Yaratıcılıkta Sınır Tanımayanlar kategorisi kapsamında;  pazarlama teknolojisi kullanarak hayata geçirilen en yaratıcı pazarlama çalışması ödüllendirilir.

Wyndham Grand İstanbul Levent
Esentepe, Wyndham Grand İstanbul Levent Heliport, Büyükdere Caddesi, Şişli/İstanbul, Türkiye
(0216) 759 04 42

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları

İçindekiler

İçindekiler