R Programlama Dili

R, istatistik ve veri analizi alanlarında kullanın bir programlama dilidir. Açık kaynaklı bir yazılım olmasında dolayı içerisinde pek çok paket ve kütüphane içermektedir.

R Programlama Dili

R, istatistik ve veri analizi alanlarında kullanın bir programlama dilidir.  Bu programlama dili, 1993’te Ross Ihaka ve Robert Gentlemen tarafından geliştirilmiştir. Açık kaynaklı bir yazılım olmasında dolayı içerisinde pek çok paket ve kütüphane içermektedir. Dolayısıyla veri analizi veya istatiksel modelleme yapmak için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Oldukça popüler olan R programlama dili, istatikçi, araştırmacı ve veri bilimciler tarafından sıkça tercih edilmektedir. Makine öğrenimi, grafik yöntemleri, doğrusal regresyon, zaman serisi gibi pek çok çıkarım içermektedir. R, grafik oluşturma, veri görselleştirme ve manipüle etmek, istatistiksel analizler gibi işlemler için kullanılan dillerden biridir. R programlama dili yayınlanmaya başladığından bugüne kadar hızlı bir şekilde büyümüştür. Günümüzde de büyümeye devam etmektedir ve en kullanılan programlama dilleri başında yer almaktadır. Bu popüler programlama dili içerisinde öne çıkan popüler algoritmama türleri doğrusal ve doğrusal olmayan modelleme, sınıflandırma ve kümeleme gibi detayları içermektedir. Veri bilimcilerin %50’den fazlası R programlama dilini kullanmaktadır. Buna bağlı olarak bu dil, SAS ve Fuzzy Logix gibi ürünler ile yarışmaktadır.

R programla dilinin temel özelliklerine bakıldığında zengin kütüphane ve paketleri, veri görselleştirme, istatiksel analiz ve veri manipülasyonu öne çıkmaktadır. R, komut satırı ara yüzüne sahip olmasının yanında IDE yani entegre geliştirme ortamlarında da kullanılmaktadır. Bu sistemler R’nin daha kolay bir şekilde yazılması, hatalardan ayıklanması ve yönetilmesini sağlamaktadır. R programlama dili kullanıcıların eklemiş olduğu pek çok fonksiyon ve araştırmalara yönelik farklı paketleri de geliştirmektedir. Bu dil ile veri analizi yaparken çıkan sonuçları programlama, dönüştürme, keşfetme, modelleme ve iletme gibi adımlar izlemektedir. Burada bahsedilen programlama açık ve erişilebilir bir alan olup dönüşüm, veri bilimi için tasarlanmış kütüphane ve koleksiyonları ifade etmektedir. Böylece veriler programlandıktan sonra kütüphane koleksiyonlarına eklenmektedir. Ardından keşfetme adımında veriler araştırılıp hipotez geliştirilerek analiz edilmektedir. Modellemede verilere yönelik doğru modeli yakalamak için pek çok araç değerlendirilir. İletişim adımında ise kodlar, grafik ve veri çıktılarını R dili ile raporlayıp entegre ederek paylaşılmaya en uygun hale getirmektedir.

Sözlükte Keşfet

İş Süreklilik Planı (BCP)

İş sürekliliği planı, şirkete yönelik oluşabilecek tehdit ve risklere karşı oluşturulmuş bir korunma...

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları