Ana Veri Yönetimi (Master Data Management)

Master Data Management (MDM) olarak da bilinen bu terim, bir kurumun veya organizasyonun farklı alanlardaki verilerinin tek yoldan analiz edilmesini sağlayan sistemlerdir.

Ana Veri Yönetimi (Master Data Management)

Ana Veri Yönetimi bir organizasyonunu veya kurumun tüm sistemlerine dair verilerin analiz ihtiyaçları için oluşturulan süreçtir. “Master Data Management” olarak da bilinen bu stratejik süreçte verilerin tanımlanması ve yönetilmesi amaçları söz konusudur. Bir organizasyona dair veriler Master Data Management  (MDM) stratejileriyle değerlendirilir ve paylaşılır. Böylece iş süreçleri ana verilerin desteğiyle daha tutarlı ve planlı bir şekilde ilerler. Global olarak faaliyet gösteren birçok işletmenin analiz sürecinde MDM stratejilerinin kullanıldığını söylemek mümkündür. Çünkü oluşturulan stratejik sistemde bir şirketin tedarik bilgileri, müşteri bilgileri ve ürün bilgileri gibi temel veriler farklı departmanlar arasındaki senkronizasyon süreci için oldukça önemlidir.

Şirketler organizasyonel yapılarını sürdürebilmeleri için süreçlerini ana verilerle şekillendirir. Çünkü ana veriler yüksek doğruluk ve güvenirlik sunar. Ana Veri Yönetimi sürecinde birçok kanaldan alınan veriler kullanılır. Böylece kapsamlı bir veri ağı oluşturmak için tek bir alan oluşturulur. Ana veri üretiminde haberleşme ve donanım yazılımlarını içeren BT uygulamaları kullanılır. Bu sistemler sayesinde veri oluşturmak ve paylaştırmak pratik bir hale gelir. Böylece şirketlerin operasyonel süreçlerdeki çevikliği artar. MDM stratejileri çeşitli ve hiyerarşik verilerin yönetimi için de oldukça değerli bir süreçtir. Üst veri, ana veri ve diğer verilerin yönetimini pratikleştiren stratejilerle iş süreçleri kaliteli bir şekilde ilerler. Bunun için analizin ve verinin gerekli olduğu birçok süreçte Ana Veri Yönetimi sistemlerinden faydalanılabilir. Ana verilerin tek bir yolda toplanabilmesi ve işlenebilmesi için ekiplerin koordineli bir şekilde çalışması gerekir. Bu süreçte iş akışı, güvenlik ve senkronizasyon oldukça mühimdir. Bunun için şirketler ana veri yönetimini pratik ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için genellikle bir ekip oluşturur. Bu ekip şirketin diğer departmanlarıyla iletişim halinde kalır ve verileri toplar.

Sözlükte Keşfet

SPAM

SPAM, elektronik posta ya da sosyal medya gibi platformlarda, alıcının isteği ve izni...

İndeksleme (Indexing)

İndeksleme, ama motorlarının web sitelerini inceleyip kendi dizinlerine yeni sayfalar olarak eklemesini ifade...

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları