Coğrafi Mekan Analizi (Geospatial Analytics)

Coğrafi mekan analizi, verilerin konumlarına göre işlendiği ve konumlar arasındaki ilişkilerin saptandığı bir analiz yöntemidir.

Coğrafi Mekan Analizi (Geospatial Analytics)

Coğrafi mekan analizi, verilerin coğrafi koşullara göre incelenmesinin ve modellenmesinin amaçlandığı bir analiz yöntemidir. Bu analitik yaklaşım mekansal verilerin niceliksel olarak değerlendirilmesini sağlar. Verileri ait olduğu coğrafya üzerinden analiz etmek, karmaşık ve yüksek hacimli veri setlerini çözümlemeyi pratikleştirir. Çünkü bölgeye göre analiz biçiminde daha detaylı ve geleceğe dair öngörüler sunacak bilgiler ortaya çıkabilir. Coğrafi mekan analizinde bilişim sistemlerinin yanı sıra GPS veya uydu fotoğrafı gibi cihazlarda kullanılabilmektedir. Bu cihazlar yakalanan verinin bulunduğu konuma göre aktarılması ve konumla özdeşleştirilmesinde önemli rol oynar.

Coğrafi mekan analizinde mekansal verilerin de katkısıyla daha gelişmiş bilgiler meydana gelebilir. Çünkü bu analitik yaklaşımda coğrafi bölgelerin özelliklerini anlamak, konumlarını tespit etmek, trendleri belirlemek gibi amaçlar da yer alır. Bu amaçlar bölgelerle ilişkilendirildiğinde ise verilerin oluştuğu konumlar arasındaki farklılıklar ve değişimler de saptanabilir. Coğrafi mekan analizi birçok sektörde ve disiplinde kullanılabilmektedir. Şehir planlaması, arazi kullanımı, doğal kaynak yönetimi ve lojistik gibi sektörler bu analizin kullanıldığı başlıca alanlardır. Şehir planlamasında kullanılan coğrafi mekan analizinde şehirlerin büyümesi, nüfus planlaması, şehir altyapı ihtiyaçları ve arazi planı gibi konular öne çıkar. Doğal kaynak yönetiminde ise su kaynaklarının verimli kullanımı, tarım arazilerinin yönetimi ve ekosistem güvenliği gibi konular işlenir. Lojistik sektöründe kullanılan coğrafi mekan analizi yönteminde trafik akış tasarımı, yol ağlarının yönetimi ve lojistik planlama konuları değerlendirilebilir. Özetlemek gerekirse, mekansal etkileşimleri tanımlama ve öngörüde bulunma için coğrafi mekan analizi yaklaşımı verimli bilgiler elde edilmesini sağlar. Özellikle geniş hacimli coğrafyaların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için bu analiz yöntemine başvurulmaktadır.

Sözlükte Keşfet

Host

Bir web terimi olarak Host, kullanıcıların ağ ya da modem aracılığıyla erişebileceği, veri...

Site Haritası (Sitemap)

Site haritası, web sitenizin düzenini gösteren, arama motoru botları ve tarayıcılar için oluşturulmuş...

Geri Bağlantı (Backlink)

Geri bağlantı, genel kullanımıyla backlink, bir internet sitesinin başka bir internet sitesine yönlendirme...

Kirli Veri (Dirty Data)

Kirli veri, işletmeler için hatalı, eksik, tutarsız veya yanlış olan verileri ifade etmektedir....

Bot (Crawler)

Bot (Crawler), web sitelerini kendi belleğine almak için World Wide Web (www) üzerinde...

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları