İş Süreklilik Planı (BCP)

İş sürekliliği planı, şirkete yönelik oluşabilecek tehdit ve risklere karşı oluşturulmuş bir korunma ve kurtarma sitemidir. Bu plan doğrultusunda şirketler herhangi bir sorunla karşılaştıklarında çalışmaya nasıl devam edeceklerini bilmektedir.

İş Süreklilik Planı (BCP)

İş sürekliliği planı, şirkete yönelik oluşabilecek tehdit ve risklere karşı oluşturulmuş bir korunma ve kurtarma sitemidir. BCP olarak kısaltılan bu terimin İngilizce açılımı “Business Continuity Plan”’dır. Bu plan doğrultusunda şirketler herhangi bir sorunla karşılaştıklarında çalışmaya nasıl devam edeceklerini bilmektedir. Plan kapsamında, çalışanların ve şirket varlıklarının korunmasını ve yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında hızlı bir şekilde çalışmaya nasıl devam edileceğini anlatılmaktadır. Pek çok işletmede bir yönetmelik olan iş süreklilik planı şirket içi operasyonların normale dönmesini destekleyen ve bu süreyi hızlandıran bir kılavuzdur. Özellikle şirketlerin işletme esnekliğine yönelik önemli rolleri bulunmaktadır. İş sürekliği planları, doğal afet, siber saldırı, sektörel tehditler gibi olaylar düşünülerek hazırlanmaktadır. Bu gibi durumlara karşı hızlı bir aksiyon alarak gelir kaybı yaşamamak, veri bütünlüğünü korumak, itibarın zarar görmesinin önüne geçmek, olası cezai işlemlerin oluşmasının önüne geçilmesi için önemli bir etkisi bulunuyor. Dolayısıyla iş sürekliliği planlarında bir eksiklik olunmadığından emin olunması gerekmektedir. Bunun için de test yöntemleri uygulanmaktadır.

İş sürekliliği planının temelinde ISO 22301 standardı yer alıyor olup işletmelerin olağan dışı bir durumla karşılattıklarında devreye giren yönetim planı olarak da bilinmektedir. Bu plan kapsamında işletmeler kritik iş fonksiyonlarını tanımlayarak işletme için kriz durumlarında önceliklendirmeleri gerekir. Böylece önem derecelerine göre detaylandırılarak plan oluşturulur. Böylece karar vericiler öncelden kararlaştırılmış olur ve minimum risk ile işler devam eder. Bunun yanında kritik işlerin korunmasına yönelik stratejiler geliştirerek mevcut risklerin azaltılması sağlanır. İş sürekliliği verilerine dayalı olarak zaman içinde güncellenmelidir. Bunun için ayrıntılı bir rapor ve pano oluşturulması gerekir. İş sürekliliği planları işletmelerin önemli bir parçası olup tehdit ve kesintilere karşı aldığı önlemleri ifade eder. Sadece işletme içerisini etkilemektedir. Bir iş sürekliliği planı oluşturulurken 4 ana unsur üzerinde durulur. İş etki analizi, kurtarma, organizasyon ve eğitimdir. Plan oluşturulduktan sonra süreklilik ekibince test edilmeli ve ekip plan hakkında bilgilendirilmelidir. Böylece koordineli bir şekilde çalışılarak tehdit durumlarında şirket en iyi şekilde yönetilmektedir. Mevcut olumsuzluğa karşı en az zararın oluşacağı plan uygulanmaktadır.

Sözlükte Keşfet

Bağlantı Metni (Anchor Text)

Bağlantı metni (Anchor Text), hedef web sayfasını açmanızı sağlayan tıklanabilen köprü metni bağlantısında...

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları