Meta Data

Meta Data, kendi dışındaki verileri yapılandırarak tutarlı biçimde açıklamaktadır. Diğer verilerdeki bilgileri zenginleştirerek yeni bilgiler keşfetmeyi, kullanmayı ve yönetmeyi de kolaylaştırmaktadır.

Meta Data

Meta data, verilerin tanımlanmasını sağlayan veriler olarak bilinmektedir. Genel olarak kendi dışındaki verileri yapılandırarak tutarlı biçimde açıklamaktadır. Böylece büyük verileri zaman içerisinde toplayarak analiz edilmesini ve saklanmasını sağlar. Meta veriler, diğer verilerdeki bilgileri zenginleştirerek yeni bilgiler keşfetmeyi, kullanmayı ve yönetmeyi de kolaylaştırmaktadır. Bu datalar, her bir alandaki veri için farklı olup bu verilerin özetini oluşturmaktadır. Meta veri veya üst veri olarak da adlandırılmaktadır. Bu meta datalar, büyük verileri yönetmek veya geri almak için veri ambarlarında saklamaktadır. Bunu yaparken veri ambarları içerisinde yer alan standartlaştırılmış kaynaklardaki temiz, tutarlı ve yapılandırılmış verileri kullanmaktadır. Tüm bu verilen toplanması meta data tarafından tek biçimlilik oluşturur. Böylece işletme sahipleri ya da veri analistleri verilere kolaylıkla ulaşabilir, ihtiyaç duydukları iç görüye ulaşabilmektedir. Meta datalar, verilerin düzenlenmesine, kategorize edilmesine yardımcı olacak ek bilgiler sağlamaktadır. Böylece bu verilerin etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Birçok veriyi tanımlamak için kullanılan bu datalar, pek çok sektörü desteklemektedir. Bu da meta dataların; amacına, kalitesine, formatına ve hacmi bağlı olarak pek çok meta verinin varlığını ortaya koymaktadır. Bunlar arasında en çok kullanılanları; yapısal, tamamlayıcı, istatiksel ve idari meta datalardır. Aynı zamanda meta data türlerini de içerisinde barındırmaktadır.  En çok kullanılan meta datalar arasında öne çıkan üç ana ürün vardır. Bunlar; yapısal, açıklayıcı ve idari meta datalardır. Açıklayıcı metalar; kaynağın kimin oluşturduğunu, ne hakkında olduğunu, içerisinde hangi bilgileri barındırdığı hakkında bilgiler sunar. Semantik açıklamaları kullanır ve uygular. Yapısal metalar; verilerin düzenlenmesi, biçimi ve içinde bulundukları yapılar hakkında ek bilgiler sunmaktadır. İdari meta verileri ise kaynaklar hakkında detaylı bilgiler sağlamaktadır. Tüm bunların yanında meta datalar, veriler hakkında pek çok ayrıntıya sahip olup bu ayrıntılar hakkında da ek bilgiler taşımaktadır. Bu datalar sayesinde kaynağın nerede ve kim tarafından üretildiğini en son ne zaman aktif olduğuna bakılabilmektedir. Bunu yaparken birden farklı yol izlenebilir. Meta datalar ile pek çok görevi yerine getirebilmek de mümkündür. Örneğin bir konuyla alakalı kaynakları tanımlayabilir, kriterlerine göre ayırabilir, konuya göre tek bir yerde toplayarak izlenebilmektedir.

Sözlükte Keşfet

Nesnelerin İnterneti (IoT)

İnternet üzerinden diğer cihaz ve sistemlere ile veri bağlantısı, paylaşımı sağlayan aynı zamanda...

Scrum

Scrum, sıklıkla kullanılan çevik proje yönetim metodolojilerinden biridir.

Google Analytics

Kullanıcıların web siteleri ile ilgili etkileşimlerini sunulan raporlar vesilesi ile görebileceğiniz Google Analytics,...

İndeksleme (Indexing)

İndeksleme, ama motorlarının web sitelerini inceleyip kendi dizinlerine yeni sayfalar olarak eklemesini ifade...

Hadoop

Hadoop, verileri işleme ve depolama için geliştirilen açık kaynaklı yazılım araçlarına verilen genel...

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları