Aktif Veri Ambarı (Active Data Warehouse)

Aktif veri ambarı, işletmelerin veri analizi veya raporlama gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir veritabanı sistemidir.

Aktif Veri Ambarı (Active Data Warehouse)

Aktif veri ambarı, işletmelerin veri analizi veya raporlama gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir veritabanı sistemidir. “Active Data Warehouse” olarak bilinen bu sistem verileri yorumlamak ve açıklamak için kullanılır. Ayrıca geçmiş verilerin güncel verilerle kıyaslanmasına olanak tanır. Aktif veri ambarı sistemleri ile verileri kullanışlı bilgilere dönüştürülerek birçok sektörde kullanılabilir. “Business İntelligence (BI)” yani iş zekası teknolojilerinin neredeyse tümünde aktif veri ambarı sistemlerine rastlanabilir. Veri madenciliği, süreç madenciliği, raporlama, iş performansı yönetimi, tahmin analitiği ve metin madenciliği gibi disiplinler iş zekası teknolojilerine örnek olarak gösterilebilir.

İhtiyaca uygun bir şekilde tasarlanmış veri ambarı sistemi, büyük miktardaki verileri analiz etme ve bilgiye dönüştürme konusunda birçok avantaj sunar. Bu sistemler belirli bir konu ve disipline özel olarak analiz yapabilirler. Ayrıca farklı kaynaklardan gelen verileri bir arada incelemenize olanak tanırlar. Böylece kapsamlı veri inceleme işlerini kolaylaştırırlar. Bunlara ek olarak veri ambarı sistemleri veri güvenliği konusunda da başarılıdır. Bu sistemlere girilen bir veri, herhangi bir müdahale olmadığı sürece kalıcıdır. Eğer farklı dönemlerdeki veriler arasında bir kıyaslama yapılacaksa veri ambarı sistemleri rahatlıkla kullanılabilir. Geleneksel veri ambarlarından farklı olarak, aktif veri ambarı anlık veya hızlı veri akışlarına dayalı olarak güncellenir ve işlenir. Ayrıca bu sistemler video ve görüntü gibi verileri de işlemek için tasarlanabilir. Veri ambarı sistemleri birçok şirket altyapılarını tasarlamak için sıklıkla tercih edilir. Şirket içinde bulunan CRM gibi operasyonel sistemlerden gelen bilgiler veri ambarında toplanır.  Böylece veriler pratik bir şekilde birleşir ve istenen şekilde kullanılabilir bir yapıya dönüşür. Verilere dair hızlı sorgu yapabilmek, öngörüde bulunabilmek ve kapsamlı bir iş analizi gerçekleştirmek için bu sistemlerden yararlanılabilir.

Sözlükte Keşfet

Algoritma

Algoritma belirli bir problemin çözümü ve projenin gerçekleştirilmesi için oluşturulan veri kümesidir. Algoritma...

Sayfalama (Pagination)

Sayfalama (Pagination), bir içeriği birden çok sayfaya bölerek yayınlama işlemi anlamına geliyor.

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları