Bağlantı Analitiği (Connection Analytics)

Bağlantı analitiği veri grupları arasındaki ilişkileri tespit etmek ve yeni veriler ortaya çıkarmak için kullanılan analitik bir yöntemdir.

Bağlantı Analitiği (Connection Analytics)

Bağlantı analitiği, veri grupları arasındaki ilişkileri keşfetmek ve değerlendirmek için kullanılan bir analiz yöntemidir. “Connection Analytics” olarak da bilinen bu yöntemde ilişkili varlıklar ve bilgiler arasındaki bağlantı ortaya çıkarılarak yeni bilgiler elde edilir. İlişkili bağlantılar; ürünler, insanlar, makineler ve süreçler olabilir. Bu analitik yöntemde graf kümeleri veya ağ yapıları ele alınarak ilerlenir. Matematik disiplininden faydalanılarak gerçekleştirilen bu analiz yönteminde ilişkiler ortaya çıkarılarak yeni yapılar oluşturulur. Bu yapılarla yeni veriler elde edilerek söz konusu proje veya problem çözümüne dair yeni yaklaşımlar sunulur.

Bağlantı analitiği birçok disiplinde yer alan bir analiz yöntemidir. Bu yöntemle başta bilgisayar bilimleri olmak üzere sosyal bilimler, mantık bilimleri ve finansal bilimlerde kullanılabilir. Bilişim sistemlerinde kullanılan bağlantı analitiğinde, ağ yapısındaki düğümler ve bağlantılar arasındaki ilişkiler tespit edilir. Bu alanda yapılan analiz sonucunda bölünen ağlar ve bağlantı yoğunluğu gibi ağ özellikleri ortaya çıkabilir. Sosyal ağ platformlarına dair yapılan bağlantı analitiği işlemlerinde ise kullanıcılar arasında ilişkiler irdelenebilir. Etkileyici kullanıcı tespiti, bağlantı gücü ve kullanıcı arasındaki ilişkileri tespit etme gibi veriler bağlantı analitiği ile yakalanabilir. Finansal analize yönelik yapılan analizlerde ise bütçede açıklık, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi şüpheli durumlar tespit edilebilir. Finansal işlemlerde yaşanan anormallikler bağlantı analitiği yöntemi ile ortaya çıkarılabilir. Büyük veri kümeleri arasındaki ilişki tespitinin gerektiği durumların çoğunda bu analiz yöntemi değerlendirilebilmektedir. Bağlantı analitiği yöntemiyle kişiler ve veriler arasındaki ilişkiler de hesaplanabilir. Örneğin herhangi bir alandaki kanaat önderlerinin etkisi değerlendirmek düğümlerin çözülerek ilerlendiği bu yöntem ile mümkündür.

Sözlükte Keşfet

Geri Bağlantı (Backlink)

Geri bağlantı, genel kullanımıyla backlink, bir internet sitesinin başka bir internet sitesine yönlendirme...

Customer Churn Analizi

Customer Churn analizi, müşteri bağlılığını artırmaya ve müşteri kaybının sebeplerini tespit etmeye yönelik...

Nesnelerin İnterneti (IoT)

İnternet üzerinden diğer cihaz ve sistemlere ile veri bağlantısı, paylaşımı sağlayan aynı zamanda...

Kirli Veri (Dirty Data)

Kirli veri, işletmeler için hatalı, eksik, tutarsız veya yanlış olan verileri ifade etmektedir....

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları