Çevik Proje Yönetimi (Agile)

Çevik proje yönetimi (Agile) ya da diğer adı ile atik proje yönetimi, 2001 yılında yazılımcılar tarafından geliştirilen bir proje yönetim metodolojisidir.

Çevik Proje Yönetimi (Agile)

Çevik proje yönetimi (Agile) ya da diğer adı ile atik proje yönetimi, 2001 yılında yazılımcılar tarafından geliştirilen bir proje yönetim metodolojisidir. Bu yaklaşıma göre ilgili proje ekibi, düzenli aralıklar ile çalışmalarında nasıl daha etkili ve verimli olabileceğini düşünür, davranışlarını da buna göre yeniden düzenler. Bu açıdan proje yönetim ekibinin kendini düzenli olarak yenilemesi, güncellemesi, eksiklerinin üzerine gidip onları tamir etmesi anlamına da gelen çevik proje yönetimi farklı pek çok sektörde kullanılan bir metodolojidir. Örnekler üzerinden açıklamaya devam etmek gerekirse; bir mobil oyun geliştirme projesini ele alalım. Proje yönetiminin temelde 5 kriteri vardır. Bunlar sırasıyla; ön hazırlık, planlama, üretim, test-onay ve proje kapanış olarak belirtilir. Söz konusu mobil oyun geliştirme projesinde de aşağı yukarı bu beş kriterden yola çıkılır. Burada dikkat ederseniz dördüncü aşamada test süreci, projenin yayına alınmasından hemen önce yer almakta. Peki mobil oyun geliştirme projesinde, test aşamasına gelindiğinde oyunun kurgusunda yapılan bir hata fark edilirse ne olur?

Test aşamasındaki bir oyunun kurgusunun güncellenmesi projeyi de neredeyse en başa alır. Bu nedenle söz konusu mobil oyun geliştirme projesinin hesap edilen kârlılığına ulaşılması güçleşebilir. İşte bu noktada çevik proje yönetimi devreye girebilir. Çevik (Agile) proje yönetimi altında kurgulanan hiçbir proje yönetim metodu, test aşamasını yayının önünde tutmaz. Çevik proje yönetiminin belli başlı temel değerleri de vardır. Bunlar arasında yukarıdaki örneği de doğrularcasına şu madde yer alır: Planlama yerine değişime hızlıca yanıt verilebilmesine öncelik verilir. Bir diğer madde; işlem ve araçlardan çok kişilerin ve etkileşimlerin önem kazanmasıdır. Bir diğer maddede dokümantasyon yerine yazılım çalışmalarına ağırlık verilmesi yer alır. Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık veren cevabın öncelenmesi de çevik proje yönetiminin son maddesini oluşturur. Çevik proje yönetiminin en önemli avantajlarından biri müşteri memnuniyetidir. Buna göre müşteri, proje yönetimine dahil edilir. Esneklik de çevik proje yönetiminin sunduğu bir diğer avantaj. Değişken pek çok durum karşısında katı ve değişmeyen bir anlayıştan ziyade yeni durumlara adapte olabilmek anlamında esneklik önemlidir. Fikirlerini rahatça ifade edebilen ekip üyeleri de daha huzurlu olacağından takımların da daha mutlu olması yine çevik proje yönetimi ile sağlanabilir.

Sözlükte Keşfet

Database Shrink

Database Shrink, veri tabanı performansını artırmak için gerçekleştirilen küçültme ve temizleme işlemidir.

Veri Bilimi (Data Science)

Veri bilimi (data science), devasa miktarlara ulaşan verilerin toplanıp işlenebilmesini sağlayan bir çalışma...

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları