Dijital İkiz (Digital Twin)

Dijital ikiz, fiziksel bir varlığını dijital alanda kopyalanmasını ifade eder.

Dijital İkiz (Digital Twin)

Dijital ikiz, somut veya fiziksel bir varlığın, sürecin ve nesnenin dijital dönüşümünü ifade eder. Bu süreçte geleneksel düzende işleyen çalışma süreçleri dijital alanda simule edilerek modellenir. Böylece dijital sistemlerin fiziksel süreçlerin işleyişini, ilerleyişi ve modeli taklit etmesi sağlanır. Dijital ikiz ile gerçek zamanlı veri alımı, analiz ve simülasyon teknolojilerini kullanılarak, fiziksel varlığın dijital bir kopyası oluşturulur. Böylece dijital teknolojiler verileri analiz eder ve gelecekteki senaryoları simüle ederek tahminlerde bulunabilir. Yani bu sistemlerle verinin önem taşıdığı faaliyet alanlarının otomatikleştirilmesi sağlanır. Böylece veri toplama, işleme ve analiz etme süreçlerinde verim artırılır. Yani dijital ikiz teknolojisi bir sürecin gidişatını denetlemenizi, olası sorunları tespit etmenizi ayrıca gelecek stratejilerde daha bilinçli kararlar almanızı sağlar.

Dijital ikiz kavramının ortaya çıkış zamanı 2000’li yılların başlarında tekabül eder. İlk olarak Dr. Michael Grieves tarafından 2002 yılında ortaya atılan kavram, NASA’nın eşleşme sistemiyle birlikte ortaya çıkarılır. Bu sürecin ardından gelen veri teknolojisi, yapay zeka, 5G bağlantı gibi teknolojilerle birlikte dijital ikizler modeli farklı alanlarda kullanılmaya başlamıştır. Çünkü bu teknolojilerin sağladığı verimlilik ve yüksek performans dijital ikizler teknolojilerinin maliyetini düşürmüştür. Dijital ikiz teknolojileri birçok disiplindeki işleyici pratikleştirmiştir. Bu alanlardan ilki tasarım, mühendislik ve dizayn süreçleridir. Fiziksel olarak birçok aşamaya sahip olan bu alanlar dijital ikiz teknolojisi sayesinde simule edilebilir. Böylece tasarımın ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağı önceden belirlenerek süreçlerin daha akıcı ilerlenmesi sağlanır. Buna ek olarak üretim alanında da dijital ikiz teknolojisinin olumlu etkilerini gözlemlemek mümkündür. Kalite kontrol, maliyet hesaplama, operasyonel süreç ve iş güvenliği gibi alanlardaki koordinasyon dijital ikiz teknolojileriyle sağlanabilir. Tüm bunlara ek olarak müşteri memnuniyeti gibi ürün ve hizmet satışını önemli ölçüde etkileyen alanlarda da dijital ikiz teknolojisini görmek mümkündür. Çünkü dijital ikiz sistemleri müşterilerden gelen verileri işleyecek öngörülerde bulunulmasını sağlayabilir.

Sözlükte Keşfet

R Programlama Dili

R, istatistik ve veri analizi alanlarında kullanın bir programlama dilidir. Açık kaynaklı bir yazılım...

HTTP Durum Kodları: 4xx

4xx durum kodları, erişilmek istenen web sitesine / sayfasına ulaşılamadığı zaman ortaya çıkan...

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları