İş Zekâsı (Business Intelligence)

İş zekâsı, işletmelerin, daha iyi kararlar alabilmesi ve faaliyetlerini geliştirebilmesi için veri süreçlerinin daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayan bir sitemleri ifade etmektedir. İşletmelerin karar verme süreçlerini desteklemek için kullanılan iş zekâsı temelde işletme verilerine erişmeyi esas almaktadır.

İş Zekâsı (Business Intelligence)

İş zekâsı, işletmelerin, daha iyi kararlar alabilmesi ve faaliyetlerini geliştirebilmesi için veri süreçlerinin daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayan bir sitemleri ifade etmektedir. İngilizcesi “Business Intelligence” olan iş zekâsı terimi kısaca “BI” şeklinde ifade edilmektedir. İşletmelerin karar verme süreçlerini desteklemek için kullanılan iş zekâsı temelde işletme verilerine erişmeyi esas almaktadır. Bu veriler analiz edilerek görselleştirilir. Tüm bunların yapılması için yazılım, veri tabanı ve çeşitli araçlar imkan sağlamaktadır. İş zekası aynı zamanda işletmeler tarafından, operasyon, müşteri ve rekabetçi pazarda doğru kararlar almak ve performanslarını arttırmak için kullanılmaktadır. Böylece karar verme aşamasında bir iç görü elde ederek karar aşamasında yardımcı olabilmektedir. İş zekası çıktıları çoğunlukla üst düzey yöneticiler, müdürler, takım liderleri, tedarikçiler ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Her bir birimin veya kullanıcının görevi özelinde hazırlanmaktadır. Böylece iş için gerekli olan stratejik hedeflere yönelik tablo ve raporlar sunmaktadır. İşletmeler için önemli bir detay olan iş zekası, veri ambarı ile desteklenmektedir. Bunun nedeni, kurumsal verileri sağlamlaştırmak, paylaşılan verileri ortak bir veri tablosuna dönüştürerek bilginin tutarlılığını güçlendirmektir. Böylece stratejik ve operasyonel süreçler üzerinden olumlu bir etki yaratılmaktadır.

İşletmelerin giderek artan veri yükünü doğru yönetebilmeleri için kullanılan iş zekâsı, özellikle karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Kurumlar mevcut verileri göz önüne aldığında verimli sonuçlar elde edebilmektedir. İş zekâsı teknolojileri, operasyonel süreçlerde yüksek verimlilik sağlayarak verimsizliklerin de tespit edilebilmesini kolaylaştırır. Karar alma süreçlerini hızlandırarak eyleme geçmeyi hızlandırmaktadır. Satış, pazarlama ve finansal performansların takibini kolaylaştırarak doğru bilgiler elde edilmesini sağlamaktadır. Bunların yanında geçmişteki veriler ile günümüz verilerini karşılaştırmanızı da kolaylaştırır. İş zekası departmanlar arasındaki paylaşılabilen verilerin iletişimi sağlayak işbirliği yapılmasına öne ayak olmaktadır. Tüm bunlar iş zekâsı süreçlerinin sağladığı avantajlar arasında yer almaktadır. İş zekâsı sisteminde kullanılan birkaç araçta bulunmaktadır. Bunlar; veri madenciliği, raporlama, performans değerlendirme, istatiksel analiz, veri görselleştirme, sorgulama gibi detaylardan yararlanılmaktadır. Tüm bu çıktılar sonucu elde edilen sonuçlar işletmelerin verimliliğinin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlamaktadır.

Sözlükte Keşfet

No Code

No Code, geleneksel kodlama ve programlama becerilerine gerek kalmadan uygulama ya da yazılım...

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları