Korelasyon Analizi (Correlation Analysis)

Korelasyon analizi iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan istatiksel bir analizdir. Matematiksel teknikler kullanılarak belirli bir sonucu verecek faktörleri tanımlamaktadır.

Korelasyon Analizi (Correlation Analysis)

Korelasyon analizi iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan istatiksel bir analizdir. İngilizcesi “Correlation Analysis” olan bu analiz, matematiksel teknikler ile uygulanmaktadır. Değişkenler arasındaki ilişki ne ölçüdedir, sorunun cevabını da vermektedir. Yani değişkenler arasındaki ilişkileri değerlendirmek için de kullanılır. Korelasyon analizi belirli bir sonucu verecek faktörleri tanımlamaktadır. Buna; herhangi bir teklif karşısında müşteri davranışı ya da ticari işletmenin performansı örnek gösterilebilir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü gösteren bir korelasyon katsayısı ortaya çıkmaktadır. Bu katsayı ile çıkan ilişkiye bir değer verilir. Korelasyon katsayıları “r” ile ifade edilmekte olup -1 ile 1 arasında değişmektedir.  “0” değeri değişkenler arasında bir ilişki olmadığı anlamına gelmektedir. -1 değeri mükemmel bir negatif, 1 değeri ise mükemmel pozitif bir korelasyon olduğunu anlatmaktadır. Burada bahsedilen negatif ve pozitif değerler, değişkenler arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkan grafiğin yönünü belirtmektedir. Aynı zamanda pozitif korelasyon her iki korelasyonun birbiriyle ilişki içerisinde olduğunu ve birlikte arttığını ifade ederken negatif korelasyon, bir değişken azalırken diğer değişkenin ondan bağımsız olarak arttığını anlatmaktadır.

Korelasyon analizi pek çok alanda karşılaşılan ve kullanılan bir tekniktir. Ekonomi, finans, sosyal bilimler, veri analizi olmak üzere birçok sektöre ve alana fayda sağlamaktadır. Pazar araştırması açısından korelasyon analizlerinde anketlerden toplanan nicel veriler üzerine analiz yapılmaktadır. Analiz sonucu ortaya çıkan sonuçlar arasında bağlantı olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Kısacası korelasyon analizden anket sonucu ortaya çıkan veri kümeleri içindeki kalıpları tespit etmek için faydalanılmaktadır. Bunun yanında değişkenler, veri sonuçlarına bağlı olarak oluşan modelleri tanımlamaya, aralarındaki ilişkiyi anlamaya, sonuçlarını tahmin etmeye ve doğru kararlar vermeye yardımcı olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta değişkenler arasında bir nedensellik ilişkisi olmadığıdır. Nedensellik için daha fazla araştırma gerekmektedir. Dolayısıyla korelasyon analizi değişkenlerin bir neden bağlı olmadan ilişkisini ortaya koymaktadır. Korelasyon analizinin farklı türleri bulunmaktadır. Bunlar; Spearman korelasyonu, Pearson korelasyonu ve Kendall’ın Tau korelasyonu olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu çeşitler arasında en çok Pearson korelasyonu kullanılmaktadır.

Sözlükte Keşfet

Özgün İçerik

Özgün içerik internet ortamında daha önce yayımlanmamış, içerik üreticisinin kendine has tarzı, üslubu...

Teknik SEO

Teknik SEO, web sitelerinin yazılımsal açıdan ele alındığı pek çok SEO uygulamasını içeriyor...

Çerez – Cookie

Çerez – Cookie, bilgisayarların tarayıcı dizinlerinde bulunan ve kullanıcıların girdiği web sitelerindeki hareketleri...

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları