Veri Okuryazarlığı

Veri okuryazarlığı, verileri okuma, çalışma, analiz etme ve verilerle tartışma yeteneğidir.

Veri Okuryazarlığı

Veri okuryazarlığı Wikipedia’ya göre “verileri okuma, çalışma, analiz etme ve verilerle tartışma yeteneği” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu noktada eleştirel düşünce de bir hayli önem kazanır. Dijitalleşme arttıkça dünya genelinin daha çok veri toplumuna dönüşmesi, bireylerden profesyonellere kadar hemen her kesimin veri okuryazarlığına yönelmesini sağlamakta. Eldeki veriler karşısında doğru soruların sorulması, bu bilgilerin doğru yer ve zamanda kullanılması için de yine veri okuryazarlığı yeteneği önem kazanır. Bir firma, kurum, şirket için verilerin doğru bir şekilde okunabilmesi, analiz edilebilmesi çok önemli olduğundan bu doğrultuda veri okuryazarlığı da kaçınılmaz bir değer haline gelmekte. Şayet veriler doğru değilse ya da mevcut veriler doğru analiz edilmiyorsa iş süreçlerindeki stratejilerde yanlışlıklar doğabilir. Bu da özellikle kârlılık amacının olduğu profesyonel hayatta istenmeyen bir durum. Realist ve gerçekçi olmak, yalnızca içgüdüler yerine somut bilgiler ışığında hareket etmek önemli olduğundan veri okuryazarlığı da önem kazanmaya devam etmekte. Peki herkes bu yeteneğe sahip olabilir mi? Gerekli eğitimler alındıktan sonra bu becerilere sahip olmak mümkün. Özellikle firma ve şirketler, çalışanlarının veri okuryazarlığına dönük eğitimler almasını teşvik edebilir.

Peki veri okuryazarlığı ile ilgili örnekler neler? Öğretmenlerden siyasetçilere, pazarlama ekiplerinden araştırma şirketlerine kadar pek çok alanda veri okuryazarlığı ihtiyacı doğmaktadır. Örneğin, geçen senenin Temmuz ayındaki satış oranları ile bu sene Temmuz ayındaki satış oranlarını birbiriyle kıyaslamak, bunlar arasındaki farklılıkları doğru analiz edebilmek popüler bir veri okuryazarlığı senaryosudur. Burada içgüdülere ve şansa yer vermek yerine satış oranlarındaki farklılıkları doğru tespit edebilmek için, elde mevcut verilerden doğru anlamlar çıkarmak gerekir. Yine siyasette de benzer şekilde; önceki seçim dönemi ile şimdiki seçim dönemi arasındaki oy dağılımlarının nasıl ve neden değiştiğini analiz edebilmek de yine bir veri okuryazarlığıdır. Öğrenci sayısı, kilo, boy, cinsiyet, medeni durum gibi pek çok unsur da veri okuryazarının yorumlaması gereken veriler olabilir.

Sözlükte Keşfet

Oturum (Session)

Oturum, en kısa haliyle, herhangi bir tarayıcı üzerinde açılan bir sayfadaki kullanıcı bilgilerinin...

No Code

No Code, geleneksel kodlama ve programlama becerilerine gerek kalmadan uygulama ya da yazılım...

Algoritma

Algoritma belirli bir problemin çözümü ve projenin gerçekleştirilmesi için oluşturulan veri kümesidir. Algoritma...

İş Süreklilik Planı (BCP)

İş sürekliliği planı, şirkete yönelik oluşabilecek tehdit ve risklere karşı oluşturulmuş bir korunma...

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları