Betimsel Analiz (Descriptive Analytics)

Betimsel analiz, verilerin temel olarak tanımlanması ve bilgiye dönüştürülmesinde kullanılan bir analiz yöntemidir.

Betimsel Analiz (Descriptive Analytics)

Betimsel analiz verilerin değişimi ve dağılımını özet olarak açıklamak üzere kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle bir veri kümesinin temel özellikleri ve amaçları tanımlanır. Böylece verileri bir bilgiye dönüştürmek ve söz konusu bilgiyi anlaşılır bir biçimde sunmak kolaylaşır. Betimsel analiz yönteminde verilerin özetlenmesi için bir dizi yöntem kullanır. Bu yöntemler farklı veriler arasındaki ilişkiyi saptama veya söz konusu verilerin geçmişten günümüze olan değişimini değerlendirme imkanı sunar. Böylece karmaşık veya çoklu yapıya sahip bir veri kümesi bile basit bir şekilde analiz edilebilir. Temel analiz yöntemleri arasında yer alan betimsel analiz, verilerin küçük bilgi parçalarına da dönüşmesini sağlar. Böylece bir iş sürecinde veya projenin işleyişindeki tüm adımlar detaylı bir şekilde irdelenebilir. Betimsel analiz ile yapılan detaylı incelemelerle çalışma süreçleri daha sağlıklı ilerler. Müşteri ilişkileri, performans yönetimi ve kaynak yönetimi süreçler betimsel analiz yaklaşımıyla incelenebilmektedir.

Betimsel analiz yönteminde özetle verilerin görselleştirilmesi ve özetlenmesi amacı güdülür. Birçok matematiksel terim ve hesaplama biçimi bu analiz yönteminde kullanılmaktadır. Ortalama, medyan, mod, standart sapma, kutu grafiği ve dağılım grafiği gibi istatistiksel hesaplama yöntemleri verinin daha küçük yapılara ayrılmasını sağlar. Oluşturulan yeni istatistikler sonucunda veriler parça parça değerlendirilir ve küçük bilgilere dönüştürülür. Bu bilgiler verilerin genel görünümünü sunar. Böylece iş süreçlerinde gerçekleştirilen tüm adımlar bütün olarak ele alınabilir. Betimsel analiz bir veriyi yorumlamanın ilk adımları arasında yer alır. Verinin genel yapısını irdeleyen bu yöntem ileriki adımlarda analiz ihtiyaçlarında neler yapılabileceğine dair öngörüler de sunar. Yani betimsel analiz yöntemiyle ileride atılacak adımlar ve kararlar da değerlendirilebilir. Mantıksal bir analiz yöntemi olan betimsel analiz günümüzdeki çoğu işletme ve kurum tarafından kullanılmaktadır

Sözlükte Keşfet

Karışık İş Yükü

Karışık iş yükü, tek bir ortamda bulunan farklı hizmet sağlayıcıları olan SLA’ların aynı...

Brief

Brief, Türkçede “kısaca anlatmak”, “ana hatları ile açıklamak”, “ön anlatım” gibi ifadelere denk...

HTTP Durum Kodları: 4xx

4xx durum kodları, erişilmek istenen web sitesine / sayfasına ulaşılamadığı zaman ortaya çıkan...

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları