İlişkisel Veri Tabanı (Relational Database Management System)

İlişkisel veri tabanı, veri yönetiminin temel kavramlarından biridir. Bu veri tabanı birbiriyle ilişkili verileri ve veri tablolarının depolandığı bir veri tabanıdır.

İlişkisel Veri Tabanı (Relational Database Management System)

İlişkisel veri tabanı, veri yönetiminin temel kavramlarından biridir. İngilizcesi “Relational Database Management System” olan ilişkisel veri tabanı kısaca “RDBMS” olarak kullanılmaktadır. İlişkisel veri tabanı modeli ilk olarak İngiliz bilgisayar bilimci Edgar F. Codd tarafından 1970’lerde geliştirilmiştir. Bu veri tabanı birbiriyle ilişkili verileri ve veri tablolarının depolandığı bir veri tabanıdır. Yani tablolar ile yapılandırılmış bilgiler sunar. Tabloda bulunan her bir satır anahtar olarak isimlendirilen verilerin kimliklerine yönelik kayıtlar bulunmaktadır. Tablo sütunlarında ise verilerin öznitelikleri yer almaktadır. Her kayıt içerisinde öznitelik değeri bulunur. Böylece veriler arasındaki ilişkiler kolay bir şekilde kurulmaktadır. Mantıksal bir yapıya sahip olan bu tablolarda sütunlar veri türünü temsil ederken satırlar kaydı temsil etmektedir. Örneğin; müşteri tablolarında sütunlar müşterinin adı, telefonu, adresi iken satırlar ise müşteriye açılan kaydı içermektedir.

İlişkisel veri tabanı sistemi temelinde ilişkisel model yatmaktadır. İlişkisel model; veriler arasındaki ilişkilerin esas alındığı veri koleksiyonunun yapılandırmasını ifade etmektedir. Veri depolayan ve bağlantı sağlayan bir veri tabanıdır. Verilerin tablolaştırılması ile birbiri arasında bağlantı kurulmasına ilişkisel veri tabanı denilmektedir. Bu veri tabanı en çok kullanılan modeller arasında yer almaktadır. Küçük büyük işletme fark etmeksizin pek çok işletme verilerini daha verimli bir şekilde depolamak, düzenlemek ve yönetmek için bu veri tabanının kullanımına güvenmektedir. Büyük işletmeler kendi modellerini de geliştirmektedir. Bunun yanında bu veri tabanı içerisinde kullanılan standart ara birim SQL’dır. Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamına gelen SQL dilini kullanan ilişkisel veri tabanları bu dil ile verileri yapılandırılabilir ve sistem üzerindeki bilgileri istenildiği gibi düzenlenebilmektedir. İlişkisel veri tabanları pek çok alan ve sektörde kullanılmaktadır. Birçok avantajlara da sahip olan bu veri tabanı, çalışma koşullarını iyileştirmektedir. Belirli bir ortama ya da sisteme uyarlanabilirdik düzeyi yüksek olması açısından farklı yerlere göre ayarlama ihtiyacı duyulmamaktadır. Bunun yanında mevcut ilişkisel veri tabanına yeni alan eklemek mümkün olup esnek bir çalışma ortamı sağlamaktadır. İlişkisel veri tabanı birden fazla kişi tarafından kullanılsa da verilerin güvenli kullanımı sağlanabilmektedir. Tabloyu kimin düzenleyebileceğini ayarlayabilir, veri kaybının önüne geçebilir ve güvene alabilirsiniz.

Sözlükte Keşfet

Unicorn

Girişim, yani “startup” dünyasının önemli terimlerinden biri olarak Unicorn, bir işletme ya da...

Hedef Pazar (Target Market)

Hedef pazar, bir firmanın ürünlerini veya hizmetlerini sunmayı planladığı tüketici segmentini anlatır.

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları