Elektronik Ticaret Kanunu (ETK)

Elektronik Ticaret Kanunu (ETK), dijital ortamda B2C (Firmadan Tüketiciye), B2B (Firmadan Firmaya) ve C2C (Tüketiciden Tüketiciye) bağlamda ticaret yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin menfaatini korumak amacıyla gerekli olan yasal düzenlemeler bütünüdür.

Elektronik Ticaret Kanunu (ETK)

Elektronik Ticaret Kanunu (ETK), dijital ortamda B2C (Firmadan Tüketiciye), B2B (Firmadan Firmaya) ve C2C (Tüketiciden Tüketiciye) bağlamda ticaret yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin menfaatini korumak amacıyla gerekli olan yasal düzenlemeler bütünüdür. Kısacası bu kanunun amacı elektronik ticarete ilişkin tüm esasları ve usulleri düzenlemek olarak açıklanabilir. Kanun metni içinde elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere, tarafların bilgi verme yükümlülüklerine, hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ayrıca bu düzenlemelere karşı gelen davranışlara yönelik yaptırım uygulamaları da kanun kapsamında bulunur. Bu kanunla, fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin elektronik ortamda gerçekleşen ticari her türlü faaliyetin, belli kurarlar çerçevesinde işlemesi hedeflenmektedir. 6563 sayılı bu kanunla, daha önce çıkarılan “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” dışında, ilk kez “Elektronik Ticaret” tanımının yapıldığı görülür. Bu tanımla, alan adı ve e-posta adresi dışında, ticari iletişimin kazanç sağlamaya yönelik olduğu belirtilmektedir. Kanunda bahsi geçen hizmet sağlayıcılar ticaret yapan gerçek ve tüzel kişiler, aracı hizmet sağlayıcılar ise bu kişilerin e-ticaret yapabilmesine ortam yaratan gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanır.

Elektronik Ticaret Kanunu kapsamında, dijital ortamda verilen siparişlerde müşterinin satın alacağı hizmet veya ürün bedelinin ve sözleşme şartlarının açık biçimde belirtilmesi gerektiği yazılıdır. Sipariş oluşturulduktan hemen sonra hizmet sağlayıcı, müşteriye siparişinin alındığı bilgisini elektronik iletişim araçlarıyla gecikmeden belirtmek durumundadır. Ayrıca siparişin oluşturulması ve alındığının teyidi, her iki tarafın da söz konusu beyana erişimi mümkünken geçerli sayılır. Elektronik Ticaret Kanunu aynı zamanda taraflara bilgi verme sorumluluğuyla ilgili maddelere de yer verir. Buna göre hizmet sağlayıcılar taraflarla sözleşme yapmadan önce; o sözleşmenin teknik adımlarını, uygulanacak gizlilik kurallarını, varsa alternatif uyuşmazlık çözümlerini, alıcının kolaylıkla erişebileceği biçimde kendisiyle ilgili tanıtıcı bilgileri, veri girişinde oluşabilecek muhtemel hataları ve onların nasıl düzeltileceği bilgisini ilgili taraflara net biçimde belirtmekle yükümlüdür. Son olarak hizmet sağlayıcılar, alıcılara elektronik posta göndermeden önce onların açık rızasını almak durumundadır. Ancak ve ancak bu şekilde müşteriyle, satın aldığı ürünle veya hizmetle ilgili iletişime geçilebilir.

Sözlükte Keşfet

Stoksuz Satış (Dropshipping)

Stoksuz satış (Dropshipping), bir e-ticaret sitesinin, satış yaptığı ürünlerin stoklarını tutmak yerine talebi...

Özgün İçerik

Özgün içerik internet ortamında daha önce yayımlanmamış, içerik üreticisinin kendine has tarzı, üslubu...

Bulut Sunucu (Cloud Server)

Bulut sunucular, veri ve dosya depolama işlemlerinin birçok noktadan esnek bir biçimde gerçekleştirilmesi...

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları