Koşut Zamanlılık / Koşut Zamanlı Bilgi İşlem (Concurrency / Concurrrent Computing)

Koşut zamanlılık ya da koşut zamanlı bilgi işlem, bir veya birden fazla işlemin aynı anda ya da eş zamanlı olarak yürütülmesini ifade etmektedir. Üst üste binen işlemler paralel bir şekilde yürütülmeye izin verilir.

Koşut Zamanlılık / Koşut Zamanlı Bilgi İşlem (Concurrency / Concurrrent Computing)

Koşut zamanlılık ya da koşut zamanlı bilgi işlem, bir veya birden fazla işlemin aynı anda ya da eş zamanlı olarak yürütülmesini ifade etmektedir. Bir bilgi işlem çeşidi olan koşut zamanlılık İngilizce “concurrency” ya da “concurrrent computing” olarak bilinmektedir. Bu terimler “eş zamanlı bilgi işlem” veya “eş zamanlılık” olarak da adlandırılmaktadır. Burada üst üste binen işlemler paralel bir şekilde yürütülmeye izin verilir. Bilgisayar biliminin bir paradigması olan bu terim, aynı anda birden çok görevi yerine getirebilmesinin yanında hesaplama kaynaklarından yararlanarak yanıt verilebilirliği de geliştirmek için tasarlanmış programlardır. Bu programlar, kişisel bilgisayarlar, belirli uygulamalar veya ağlar arasında yapılabilmektedir. Böylece sistem varlıkları verimli ve etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bunlar kullanılırken program sırasında işleyen süreç ve iş parçacıkları bağımsız bir yürütme gerçekleştirir. Aynı zamanda bu birimlerinin yönetimi koordineli bir şekilde de çalışmaktadır. Koşut zamanlı bilgi işlem, çoğunlukla büyük veri kümelerini işleyebilmek için yine büyük veri ortamlarını kullanmaktadır. Bu aşamada veri alışverişi ve bellek ayırma gibi sistemler arasında büyük veri mimarisinin koordinasyonu gerekmektedir.

Koşut zamanlılık, aynı zamanda meydana gelen olayları veya durumları tanımlamaktadır.  Bilgisayar programlarını yazmaya ve yürütmeye dayalı bir yaklaşım olarak da bilinmektedir. Belirli bir programa dayalı olarak yürütülen bu işlemler talimat setleri veya parçalanmış işler halinde çalışmaktadır. Programın çalışma aşamasında ana süreçten bağımsız çalıştırılması gerekse de program bileşenleri diğer görevlerin tanımlanmasını beklemeden bir sonraki süreçleri çalıştırılabilmektedir. Böylece koşut zamanlı bilgi işlem sürecinin işleyebilmesi için üç farklı bilgi işlem türü bulunduğunu söylemek mümkündür. Bunlar; çoklu iş parçacığı, asenkroni (eş zamansız bilgi işlem) ve önleyici çoklu görevler olarak yer almaktadır. Çoklu iş parçacığında; program ya da işletim sistemi aynı zamanda farklı işleri çalıştırabilmektedir. Bu durum bilgisayarın CPU’sunu kullanımını arttırarak kullanıcının tasarruf etmesini sağlamaktadır. Asenkroni yani eş zamansız bilgi işlem; mevcut görevler birbirinden bağımsız bir şekilde çalıştığında kullanılmaktadır. Burada program veri analizi yapıp sonuçları elde ederken işlem için gerekli diğer adımlara geçilebilmektedir. Bu da görevlerin tamamlanma süresini azaltmaktadır. Önleyici çoklu görevler ise; bilgisayarın işletim sisteminde var olan yazımları arasında geçiş yapmasıdır. Yani program bilgisayar işlemcisinin kontrolünü el geçirmesini engellemektedir. Kontrolsüz olaylardan etkilenmemek için özel önemler içermektedir.

Sözlükte Keşfet

ELT

ELT, büyük veri kümelerini verimli bir şekilde değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir.

Bilgi İşlem Döngüsü

Bilgi işlem döngüsü verilerin bilgiye dönüştürülmesinde geçen evreleri ifade eden bir kavramdır.

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları