HTTP Durum Kodları: 4xx

4xx durum kodları, erişilmek istenen web sitesine / sayfasına ulaşılamadığı zaman ortaya çıkan HTTP durum kodları arasındadır.

HTTP Durum Kodları: 4xx

4xx durum kodları, bir web sitesine / sayfasına bağlanan sunucunun verdiği cevaplar anlamına gelen HTTP durum kodları içerisinde yer alır. Bir kullanıcı, herhangi bir internet sitesine girmek istediğinde tarayıcı ve sunucu arasında bir iletişim başlar. Bu iletişim de kullanıcının tarayıcısı aracılığıyla bir web sitesine giriş yapmaya çalıştığında ortaya çıkar. Söz konusu web sitesinin / sayfasının yer aldığı sunucuya sayfanın görüntülenmesi için tarayıcı aracılığıyla istek gönderilir. Sunucunun bu isteğe verdiği üç haneli durum kodları HTTP durum kodları olarak bilinir. Bu kodlar içerisinde yer alan 4xx durum kodları da bu isteğe yanıt verilemediğini, ilgili web sitesine / sayfasına ulaşılamadığını ifade eden durum kodlarıdır. 4xx sınıfında yer alan durum kodları, kullanıcının tarayıcı aracılığıyla sunucuya gönderdiği isteğe yanıt verilemediğinde ortaya çıkar. 4xx durum hataları olarak da adından söz edilen bu kodlar tarayıcının sunucudan bilgi alamadığını ifade eder. Diğer HTTP durum kodları gibi 4xx durum kodları da 3 basamaklıdır ve ilk basamak kodun hangi HTTP durum kodu sınıfına dahil olduğunu ifade eder. SEO bakımından da oldukça önem arz eden HTTP durum kodları, bu nedenle pazarlamacıların da üzerine eğildiği teknik konular arasında yer alır.

4xx durum kodları, tarayıcının sunucudan yanıt alamama gerekçesine göre kendi içerisinde farklılaşır. “404 Hatası” ya da “404 Not Found” olarak bilinen durum kodu, 4xx durum kodu ailesinin en bilinen üyelerinden biridir. “Bulunamadı” ifadesi ile de özetlenebilen 404, kullanıcının erişmek, görüntülemek istediği web sayfasının ilgili sunucuda bulunmadığı anlamına gelen koddur. Sunucu, tarayıcı aracılığıyla istek gönderilen web sayfasının kendisinde bulunmadığını 404 Not Found ile ifade eder. Web ortamında da en sık karşılan 4xx durum kodlarından biridir. 4xx durum kodlarından bir diğeri 403’tür. Bu kod, kullanıcının erişmek istediği web sitesinin / sayfasının erişim izni olmadığını ya da yasaklandığını ifade eden koddur. 4xx durum kodu ailesinin “kalıcı olarak bulunmuyor” şeklinde de tanımlanan üyesi ise 410’dur. Bu durum kodu, kullanıcının erişmek istediği web sitesinin / sayfasının sunucuda bulunmadığı anlamına gelir. 404’ten farklı olarak 410 durum kodu, ilgili web adresinin kesin ve kalıcı bir şekilde silindiğini, artık geri gelmeyeceğini ifade eder. Oysa 404 durum kodunda kullanıcı, ilgili web adresinin kalıcı bir şekilde kapanıp kapanmadığını öğrenemez.

Sözlükte Keşfet

İş Süreklilik Planı (BCP)

İş sürekliliği planı, şirkete yönelik oluşabilecek tehdit ve risklere karşı oluşturulmuş bir korunma...

A/B Testi

A/B Testi web sitesi / sayfası, mobil uygulama, reklam, varış sayfası (landing page)...

Kirli Veri (Dirty Data)

Kirli veri, işletmeler için hatalı, eksik, tutarsız veya yanlış olan verileri ifade etmektedir....

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları