Algoritma

Algoritma belirli bir problemin çözümü ve projenin gerçekleştirilmesi için oluşturulan veri kümesidir. Algoritma sistemlerinde matematiksel verilerden yararlanılarak yönergeler oluşturulur.

Algoritma

Algoritma bir problemin çözümü veya belirli planların gerçekleştirilmesi için oluşturulan matematiksel yönergeler kümesidir. Özellikle bilgisayar, yazılım ve matematik disiplinlerinde kullanılan algoritma terimi, günümüzde birçok disiplinle etkileşimli bir hale gelmiştir. Çünkü rama motorlarından telefon uygulamalara kadar birçok dijital servisin temelinde bir algoritma kümesi söz konusudur. Herhangi bir dijital servis oluşturmak için bilişim sistemlerinin teknik terimlerini kümelemek, yani algoritma oluşturmak gerekir. Algoritmalar belirli bir amaca veya problem çözümüne yönelik süreçleri yönetmek için tasarlanır. Bu süreç genel olarak adım adım ilerler. Ayrıca bilişim sistemleriyle bir işlem gerçekleştirmek için program dili kullanılır. Program diliyle söz konusu sisteme adım adım talimatlar verilir ve her adımın nasıl ilerleyeceği sisteme anlatılır. Özetle ifade etmek gerekirse, algoritmalar sistemlerle kurulan bir iletişim ve işlem yapma yöntemidir.

Algoritmalar problem çözümü ve belirli bir uygulamada sade bir programlama diliyle kurulur. Örneğin bir bilgisayar sistemine komut verebilmek için sistemin diline uygun değerler verilir. Komutlar karmaşık bir hal aldıkça gerekli hesaplamalar yapılarak değerler geliştirilebilir. Böylece söz konusu sistemin problemi çözmesi veya bir işlemi gerçekleştirmesi sağlanır. Algoritma kullanımı sadece bilişim ve yazılım alanıyla sınırlı değildir. Tarihi matematik bilimi kadar eski olan bu sistem kümelerini sosyal bilimlerden sağlık bilimlerine birçok disiplinde görmek mümkündür. Evrimsel algoritmalar, yönetim algoritmaları, genetik algoritmaları ve kök bulma algoritmaları farklı sistemler olarak örnek gösterilebilir. Günümüzde sıklıkla kullanılan algoritmalar arasında ise yapay zeka bilimleri öne çıkar. Yapay zeka algoritmaları evrende somut olarak görülen varlıkların dijital ortama taşınması için kullanılır. Bu sistemlerde bilgisayarların öğrenme ve değerlendirme yetisi kazanması amaçlanır. Böylece yapay zeka algoritmaları topladıkları verileri sezgisel, duyusal ve görsel olarak işler. Derin öğrenmenin temelini oluşturan bu teknolojilerin geleceğin revaçta sistemi olacağı düşünülmektedir.

Sözlükte Keşfet

Stoksuz Satış (Dropshipping)

Stoksuz satış (Dropshipping), bir e-ticaret sitesinin, satış yaptığı ürünlerin stoklarını tutmak yerine talebi...

Google Sandbox

Google Sandbox, Google’ın yeni web sitelerine, hatalı ve illegal davranışlarından ötürü uyguladığı bir...

Hedef Kitle

Hedef kitle, gerçekleştirilen faaliyetlerin muhatabı olarak kabul edilen belirli demografik gruplardır.

Nesnelerin İnterneti (IoT)

İnternet üzerinden diğer cihaz ve sistemlere ile veri bağlantısı, paylaşımı sağlayan aynı zamanda...

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları