DevOps

DevOps, yazılım ile farklı disiplinlerin işleyini senkronize biçimde sürdürmek için kullanılan bir metodolojidir.

DevOps

DevOps, yazılım geliştirme ve bilgi teknolojilerindeki iş süreçlerinde kullanılan bir metodolojidir. DevOps” terimi, “Development” (geliştirme) ve “Operations” (işletim) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Bu yaklaşım ile yazılım, işletme, pazarlama ve veri bilimi gibi farklı disiplinler bir arada işlenerek uygulama geliştirme süreçleri hızlandırılır. DevOps yaklaşımı temel olarak uygulama geliştirme süreçlerinin hızlanmasını, daha iyi kalite kontrolünü ve hızlı dağıtımı sağlamayı hedefler. Bu yaklaşım, yazılım projelerinin daha hızlı bir şekilde teslim edilmesini, müşteri geri bildirimlerine daha hızlı yanıt verilmesini ve sürekli gelişimi teşvik eder. DevOps alanında çalışan bir kişi yazılım projelerinin üretiminin ve geliştirilmesinin hızlı ilerlemesi için farklı birimlerle iletişim halindedir. Bu iletişim akışı ilerleyen süreçte otomatikleşerek yazılım oluşturma, test etme ve satış süreçleri hızlı biçimde sürmesini sağlamaktadır.

DevOps yaklaşımında süreç belirli temel prensiplere göre ilerler. Bu prensipler çeviklik ve işlevsellik unsurları çerçevesinde kurgulanmıştır. DevOps sürecini verimli kılan prensipler şu şekilde sıralanabilir:

  1. İletişim: DevOps yaklaşımı doğrultusunda yazılım geliştirme ve işletme ekipleri arasında sıkı bir iletişim kurmak söz konusudur. Ekipler, ortak hedeflere odaklanarak bilgi paylaşımını artırır, sorunları birlikte çözer ve projeler üzerinde birlikte çalışır.
  2. Entegrasyon: DevOps, yazılımın sürekli entegrasyonunu ve sürekli dağıtımını teşvik eder. Bu süreç küçük ve sık değişikliklerin hızlı bir şekilde test edilip düzenlenmesini sağlar. Bu şekilde hatalar daha erken tespit edilir ve düzeltilir.
  3. Otomasyon: DevOps, tekrarlayan ve hata yapma riskini azaltan süreçlerin otomatikleştirilmesine odaklanır. Otomatikleştirme süreci insan hatası olasılığını azaltır ve döngü sağlar.
  4. Sürekli İyileştirme: DevOps, sürekli olarak iş süreçlerini ve performansı iyileştirmeyi hedefler. Geri bildirimlere dayanarak sürekli öğrenme ve gelişme kültürünü teşvik eder. İyileştirme hem yazılım geliştirme sürecine hem de işletim süreçlerine uygulanır.

Sözlükte Keşfet

Hadoop

Hadoop, verileri işleme ve depolama için geliştirilen açık kaynaklı yazılım araçlarına verilen genel...

No Code

No Code, geleneksel kodlama ve programlama becerilerine gerek kalmadan uygulama ya da yazılım...

Oyunlaştırma (Gamification)

Oyunlaştırma (Gamification), oyunlarda kullanılan ödüllendirme sistemlerini, rekabet unsurlarını iş dünyası başta olmak üzere...

Okunabilirlik (Readability)

Okunabilirlik (Readability), basitçe ifade etmek gerekirse; okuyucunun bir metni anlamasına yönelik kolaylık derecesi...

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dijital pazarlama dünyasını takip etmek için hemen haber bültenimize abone olun!

Arama Sonuçları